PRUEBA DE NIVEL

La prueba de nivel está diseñada para captar de manera breve y sencilla una muestra de tu conocimiento del idioma. Nos centraremos en la competencia léxico-gramatical y en la destreza comunicativa.

El nivel A1 es el primer contacto con el idioma.Se empiezan a entender progresivamete palabras sueltas, frases y conversaciones sencillas y escuetas propias del trato social más próximo y cotidiano.

Se logra la destreza suficiente para participar en pequeñas conversaciones de manera elemental y para cumplimentar formularios y escribir mensajes concisos.

Empezar test >>

El nivel A2 dota de las nociones básicas del idioma.Se es capaz de inferir el sentido general de las conversaciones y de textos elementales. Se obtienen los recursos básicos para comunicarse de forma comprensible, clara y eficaz en situaciones cotidianas básicas de interacción social: relaciones de amistad, compras, trasporte, dentro educativo, cafetería…

Empezar test >>

Telebistako, irratiko eta sare sozialetako eguneroko elkarrizketak, edota egunkarietako albiste laburrak eta dibulgazio-testuak ulertzeko gaitasuna eskuratzen da; eta, bestetik, eguneroko ekintzak gauzatzen ikasten da: lagunarteko elkarrizketak, gertaeren kontakizunak, edozein gai edota albisteri buruzko iritzia ematen, gai ezagun bati buruzko azalpenak ematen.

Eguneroko bizimoduan, elkarrizketetan informazioa trukatzen ikasten da: lagunei, senideei eta ikaskideei edo lankideei instrukzioak ematen, deskribapen errazak eta kontaketa laburrak egiten... Gainera, iritziak labur-labur ematen eta bere asmoak azaltzen ere ikasten da.

B1 maila amaitzean, HABEren B1 mailako egiaztatze-proba (Hizkuntzan Europako Erreferentzia Markoaren B1) lortzeko gaitasuna eskuratzen da.

Empezar test >>

Ohiko artikuluak, idazlearen iritzia eta arrazoiak, telebistako saioak edota filmak ulertzeko gaitasuna eskuratzen da.

Mintzamenean, jariotasuna areagotzen da eta baliabide zabalagoa eskuratzen da iritzia emateko, argudioak emateko eta ideiak defendatzeko.

Era berean, eguneroko gaiei buruz idazteko gaitasuna lortzen da: norbere esperientzia azaldu, iritzia eman edota argudioak eman.

Solaskidearen zein komunikabideetako esatarien testu gehienak ulertzeko, eta ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizteko gaitasuna eskuratzen da. Lagun eta lankideekin jariotasunez aritzeko gaitasuna ere eskuratzen da: azalpenak eta iritzia ematen egoera ezagunetan eta lanean alderdi esanguratsuak eta xehetasunak bereiziz.

Maila honen amaieran, HABEren B2 maila egiaztatzeko azterketa ofiziala (Hizkuntzen Europako Erreferentzia Markoaren B2) lortzeko gai izango zara.

Empezar test >>

Ahozko zein idatzizko testuetako informazioa zehaztasunez ulertzen trebatzea da helburua: hainbat testuingurutan gertatzen diren elkarrizketak ulertzeko, eztabaidetan eta bileretan parte hartzeko, hedabideetako iritzi-artikuluak zein maila jasoko testuak ulertzeko.

Era berean, 1) guneroko solasaldietan zuzen eta jariotasunez komunikatzeko gaitasuna eta 2) gutunak eta egungo gaiei buruzko artikuluak idazteko gaitasuna eskuratzen da, izkuntzaren baliabideak era egokian (malgu eta zuzen) erabilita.

Lagunarteko, laneko eta komunikabideetako edozein testu (elkarrizketak, eztabaidak, azalpenak) ulertzeko gaitasuna eskuratzen da; baita inguruko herri-hizkeran sortutakoak ere. Era berean, lagunartean, lanean eta komunikabideetan ideiak eta iritziak adierazten ikasten da eta testu argiak eta zehatzak idazten ere bai.

Maila honen amaieran, HABEren C1 maila egiaztatzeko azterketa ofiziala (Hizkuntzen Europako Erreferentzia Markoaren C1) lortzeko gai izango zara.

Empezar test >>

Maila honetan matrikulatu ahal izateko, C1 mailaren agiria edo baliokidea eskuratua izan behar da.

C2 maila lortu ostean, ikaslea gai izango da norbere espezialitateko nahiz gai orokorretako testuak ulertzeko, eta egoerari egokituz, zuzen eta zehatz, arrakastaz ekoizteko. Gai izango da, jariotasun handiz eta zehaztasunez, gauzak adierazteko, baita konplexutasun handiko egoeretan esanahiaren ñabardura txikiak bereizteko ere.

Hizkuntzaren erabiltzaile estrategiko bilakatuko da, eta komunikazio-ekintzak ongi eta egoki betetzeko erabakiak hartzen trebatuko da.

Maila honen amaieran, HABEren C2 maila egiaztatzeko azterketa ofiziala (Hizkuntzen Europako Erreferentzia Markoaren C2) lortzeko gai izango zara.

Empezar test >>
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD